Współpraca

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. - źródło Wikipedia

PATRON Sp. z o.o.
20-301 Lublin , ul. Fabryczna 3/3
NIP: 9462665520 REGON: 366198197
KRS: 0000656404
 +48 81 446 59 45
 +48 663 959 007
 info@eubezpieczenia.eu
 PATRON Sp. z o.o.


yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/oci8.so' - libclntsh.so.12.1: cannot open shared object file: No such file or directory